Welkom

mmm
Cantzoni is een gemengd koor uit Zevenbergschen Hoek. Wij hebben ca. 30 leden, van alle leeftijden. Het repertoire bestaat vooral uit lichte muziek, van musical nummers tot popsongs en wordt vierstemmig uitgevoerd.

Den Hoek Leeft
Een weekend vol met muziek en gezelligheid in Zevenbergschen Hoek. Optredens van Chanson de la Vie, Cantzoni, Fanfare OKK, Symfonisch Ruimte Orkest, diverse bands en solisten.

Op zaterdag avond 23 juni hebben wij meegewerkt aan het Zomerstart festival in Hank.

Repertoire

bestaat voornamekijk uit musical-medley's, popsongs en lichtklassieke nummers

Video

bekijk hier de video's van onze concerten en optredens

Foto's

bekijk hier de foto's van onze optredens


Agenda

kijk waar en wanneer het koor optreedt